Ogłoszenia:

 • Wykład i ćw. zaczynamy o 8:45 (3.10.2012).
 • Jest już pierwsza seria zadań domowych, termin: koniec listopada (31.10.2012).
 • Jest już druga seria zadań domowych, termin: polowa stycznia (20.12.2012).
 • Są już zadania na egzamin (21.01.2013).

Egzamin:

Wykłady:

 • wykład 1: wprowadzenie, definicja sieci Petriego
 • wykład 2: współbieżność i konflikt; problemy analizy
 • wykład 3: dolna granica dla analizy sieci ogólnych
 • wykład 4: drzewa pokrycia, funkcje słabo obliczalne przez sieci Petriego
 • wykład 5: współbieżność w sieciach Petriego: czas liniowy
 • wykład 6: współbieżność w sieciach Petriego: czas liniowy (cd); ślady Mazurkiewicza
 • wykład 7: współbieżność w sieciach Petriego: czas rozgałęziony
 • wykład 8: ,,kostka'' modeli współbieżności
 • wykład 9: równoważność bisymulacyjna
 • wykład 10: równoważność bisymulacyjna (cd): aproksymacje, nierozstrzygalność dla sieci Petriego
 • wykład 11: równoważność bisymulacyjna (cd2): charakteryzacja ,,eksperymentalna", epsilon-kroki
 • wykład 12: CCS jako przykład algebry procesów
 • wykład 13: nierozstrzygalność CCSa; wzmianka o semantyce współbieżnej

Zadania:

Ćwiczenia:

Literatura:

Zaliczenie:

 • aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać jedną trzecią punktów z zadań oraz zdać egzamin
 • punkty uzyskane z zadań będą stanowić jedną trzecią oceny końcowej, a ocena z egzaminu dwie trzecie