Ogłoszenia:

  • Zamiast wykładu - lektura (6.02.2014).
  • Pojawiła się pierwsza seria zadań (14.03.2014).
  • Zmiana terminow spotkań (10.04.2014).
  • Pojawiła się druga seria zadań (10.04.2014).
  • Pojawiła się trzecia seria zadań (9.05.2014).
  • Termin egzaminu ustnego: 6.06, zadania wywiesze 4.06 wieczorem (23.05.2014).
  • Zadania egzaminacyjne wywieszone -- powodzenia! (4.06.2014).

Egzamin:

Zadania domowe:

Tematy:

Zaliczenie:

  • aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać jedną trzecią punktów z zadań oraz zdać egzamin
  • punkty uzyskane z zadań będą stanowić jedną trzecią oceny końcowej, a ocena z egzaminu dwie trzecie